Bosecher Việt Nam vận chuyển đến khách hàng với các phương thức vận chuyển hiện tại đang được áp dụng trên thị trường như sau:

  • Grabbike (nhận hàng trong ngày làm việc)
  • Chuyển phát nhanh (1-2 ngày)
  • Giao hàng tiêu chuẩn (3-4 ngày)
  • Nhận hàng tại Kho

Lưu ý: phương thức Grab chỉ áp dụng cho đơn giao hàng tại Hà Nội