Link Website: https://bosecher.vn/san-pham-bosecher/

Hướng dẫn:

  • Click vào link Website
  • Menu Cửa Hàng
  • Chọn sản phẩm ưng ý
  • Thêm vào Giỏ Hàng
  • Chọn “Xem Giỏ Hàng” (Nếu muốn đặt số lượng >1)
  • Chọn “Thanh Toán” – Nhập Thông tin giao hàng
  • Chọn “Phương thức thanh toán” bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt
  • Chọn “Đặt hàng”