• Thu COD
  • Chuyển khoản trực tiếp qua các tài khoản ngân hàng theo Cú pháp: Tên Khách Hàng – SĐT

Thông tin TK như sau:

Kim Thị Hiền
TECHCOMBANK
STK: 19022905601010