Địa chỉ: Số 141 Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại: 0971 688 685
Email: [email protected]